ΜΕΤΑΛΛΙΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ” – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

S SWScan00316-5 ii