ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (1947-1948)

1947

1η Συναυλία τής Ορχήστρας και τών Χορωδιών τού Μουσικού Ομίλου Άνδρου, υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Αντωνίου Κ. Λάβδα. Εις μνήμην τών ιδρυτών τής “Αθηναϊκής Μανδολινάτας” αδελφών Ν. και Κ. Λάβδα. 30 Αυγούστου 1947

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

Advertisement