1974

1974_1_17 Κάρμεν Εθνική Λυρική Σκηνή, Xoρωδία Λυκείου Αθηνών Νούσια, Κολάσης 

1974_1_25 Κρατική Αθηνών Βάργκα Σάνσαϊν 

1974_2_1 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Παρίδης Παπασταύρου

1974_2_8 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Ντε Καρβάλιο Γκρέφεσμυλ 

1974_3_13 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Παρίδης Ιγκλόι 

1974_4_13 Εθνική Λυρική Σκηνή Τσου Χουϊ 

1974_5_22 Ζουγανέλλης, Βισεντζότου, Χριστοπούλου, Χριστόπουλος, Καραγιάννης, Σαμοϊλης, Διακογιώργης, Κιζήλος 

1974_7_19 Εθνική Λυρική Σκηνή Πασχάλης Παρίδης

1974_8_6 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Μίγκνταλ Μάτσαλ

1974_8_27 Μάϋ Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Παρίδης

1974_9_4 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Γαϊτάνος Μπάζαραμπ

1974_9_15 Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Μπαντούρα Σκόντα Ντέμους Θυμής

1974_12_13 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Χρυσοχόου-Κάρτερ Γαδέδη Γεωργίου Κολάσης Αργύρης

1974_12_20 Λυρική Μορφονιού Κωνσταντίνου Χωραφάς Κρατική Ορλόφ Αγραφιώτης

 

Όλα τα κείμενα τού 1974 από την εφημερίδα “Ελεύθερος Κόσμος”

Advertisement