ΕΙΡ/ΕΙΡΤ/ΕΡΤ

Συνέταξε, κατ’ ανάθεσιν, το νέο τότε (1955) οργανόγραμμα τού μουσικού τομέως τού Ε.Ι.Ρ., την περιγραφή τών σχετικών καθ’ έκαστα αρμοδιοτήτων, και τις βασικές οδηγίες τής επί μέρους αντίστοιχης πρακτικής.

Συνεργάστηκε (με τον Μιχ. Γιαννακάκο επί κεφαλής και τον Παν. Τσήρο) στην διαμόρφωση συστήματος παραγωγής θεματολογίου γα το όλο πρόγραμμα τού Ε.Ι.Ρ. και για τα εν γένει Μέσα Δημοσιότητος.

————————————————————————

H πρώτη τεχνολόγηση της διαστηματικής τάξης τραγουδιών της βορείου Ηπείρου, όπως περιγράφηκε με επιστολή του τής 23/9/1955 δια τού ΕΙΡ προς την Choir Moledet τού Τελ Αβίβ, σε απάντηση ερωτημάτων για την Ελληνική μουσική παράδοση.

————————————————————————

Διάφορά υπηρεσιακά:

Απαντητική επιστολή τής 31/10/1955 στο αίτημα τού Συνδέσμου Επαγγελματιών Μουσικών Χαλκίδος προς τον Βασιλέα  «όπως απαγορευθή παν άσμα βασιζόμενον επί τού ρυθμού τών 9/8» (ημιτελές έγγραφο)

Έγγραφα προαγωγής Ιωάννη Βεϊνόγλου και Αντ.Κ.Λάβδα, 1962

Συμβούλιον τής 22ας 5 1964. Καλλιγάς, Γιαννακάκος, Σιάσκας, Ρηγοπούλου, Αστεριάδης, Κηπουρίδης, Καραζήση, Σολωμού, Λάβδας, Τσήρος.

Συμβούλιον τής 23ης 5 1964. Καλλιγάς, Γιαννακάκος, Σιάσκας, Ρηγοπούλου, Αστεριάδης, Κηπουρίδης, Καραζήση, Σολωμού, Λάβδας, Τσήρος.

Σύσκεψις τής 11ης 6 1964.  Καλλιγάς, Γιαννακάκος, Ξανάρης, Λάβδας, Τσήρος.

Εορτασμός 20ης επετείου λήξεως Β Παγκοσμίου Πολέμου, 19/4/1965 

Αναφορά επί τής εκπομπής “Ποίησις και Μελωδία”,  15 11 1971 

 

————————————————————————-

Επετειακά: Η Μουσική στη Ραδιοφωνία. Καθημερινή, 5-12-19 Ιουνίου 1988

————————————————————————-

Το πρώτο σήμα τής τηλεόρασης τού ΕΙΡ: Mικρό από απόσπασμα από το βιβλίο τού Γιώργου Κάρτερ,  Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (σελ 26).Αθήνα, 2004. σελ. 26, ISBN 960-03-3664-4.

Περισσότερα για το σήμα, στο βίντεο που ακολουθεί

————————————————————————

Βίντεο:

 

 

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION